Modern Jazz

És una disciplina adaptada a l’actualitat de l’estil, barrejant les arrels de la dansa moderna: mobilitat del tronc, treball del paral·lel i flexibilitat, amb el theatre jazz més innovador: energia i explosió de ritmes.

PROGRAMA EDMC