L'Escola

El nostre bagatge

L’Escola de dansa Marta Coll, fundada l’any 1990, és una escola de dansa de titularitat privada reconeguda i autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb més de 25 anys d’experiència treballant amb nens i nenes a partir dels 3 anys i fins a qualsevol edat que vulguin gaudir de la dansa tant a nivell amateur com professional. La nostra especialització en dansa clàssica, base tècnica necessària per l’aprenentatge de qualsevol altra disciplina, ens permet oferir cursos dels diferents estils derivats amb uns elevats estàndards de qualitat i rigorositat.

Sala Tamara Rojo

Sala Duato

Sala Marianela

Sala Acosta

Sala Nureyev

Vestuaris

Hall

Secretaria

Façana

Projecte Educatiu

Des dels nostres inicis l’any 1995, i gràcies a la formació rebuda en la pròpia disciplina però també en pedagogia i coreografia, hem desenvolupat la nostra pròpia metodologia on l’alumne és el centre i eix vertebrador de les nostres propostes

Des de llavors, els nostres esforços segueixen orientats al mestratge d’aquesta disciplina, a gairebé qualsevol edat i nivell. El nostre grau d’especialització ens ha dut a obtenir l’autorització del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per impartir el grau elemental de dansa, convertint-nos així en l’únic centre a la comarca. Les escoles de dansa autoritzades pel Servei d’Educació de Catalunya tenen un paper important en la formació dels alumnes del sistema educatiu, amb una formació global, integrada i coordinada amb els centres de règim general per tal de promoure la formació integral de l’alumne, a més de contribuir al seu procés de maduresa emocional i d’educació en el gust per les arts. En aquest sentit, oferim els ensenyaments de la nova reglamentació de dansa dins de la LOGSE i preparem per a les proves d’accés al Conservatori Professional de Dansa de l’Institut del Teatre per aquells alumnes que s’hi volen dedicar professionalment.

Anualment, més enllà dels nostres programes, redactem una memòria avaluadora del grau d’assoliment dels objectius, memòria que posem a disposició del Departament per traçar futures línies d’acció compartides.

Més enllà del nostre programa educatiu regular oferim la possibilitat de seguir els cursos de la Royal Academy of Dancing de Londres (graus i vocational exams).

Programa Educatiu

Competències curriculum

Programa Complementari