Ballet Clàssic

El ballet clàssic permet assolir una base tècnica que ens prepara per a qualsevol tipus de dansa. Afavoreix el desenvolupament harmònic de la persona, la consciència sensorial i corporal, i millora l’autoestima i concentració.

PROGRAMA EDMC