Exàmens RAD

Des de l’EDMC oferim la possibilitat d’obtenir una titulació reconeguda per la Royal Academy of Dance de Londres (Grades i Vocationals Examinations) a tots aquells alumnes que volen fer un pas endavant en el món de la dansa clàssica.

PROGRAMA EDMC